Druh služby
pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
Charakteristika služby
Posláním Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie je podpora a provázení rodin při výkonu náhradní rodinné péče tak, aby děti v těchto rodinách měly odpovídající péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné a společenské prostředí.
Charakteristika uživatele služby
Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči (pěstouni, poručníci a pěstouni na přechodnou dobu).
Provozní doba
Po-Pá: 08:00-13:00 hod., pracovníci tráví čas v terénu, telefonické kontakty jsou vyvěšeny na dveřích kanceláří
Cena služby
bezplatná
Doplňující služby
duchovní podpora
Adresa zařízení
Masarykovo nám. 6, 733 01 Karviná-Fryštát
Telefon/fax
605 205 208 koordinátor pobočky
730 547 947 vedoucí Programu
Email
pp.vedouci.ka@slezskadiakonie.cz
pestouni.vedouci@slezskadiakonie.cz
Internetové stránky
www.pestouni.slezskadiakonie.cz
Kontaktní osoba
koordinátor pobočky, vedoucí pobočky