Druh služby
Tlumočnické služby
Charakteristika služby
Poskytuje terénní a ambulantní tlumočení z mluveného jazyka českého do českého znakového jazyka a naopak. Dle potřeby zajistí artikulačního tlumočníka, simultánní přepis či jiný způsob komunikace dle požadavků osob se sluchovým postižením. V rámci této služby také poskytuje základní sociální poradenství pro občany s různým sluchovým postižením a jejich blízké (např. neslyšícím pomáhá řešit běžné záležitosti, nedoslýchavým a ohluchlým poradí v oblasti sluchadel, kompenzačních pomůcek, příspěvků, vyšetření sluchu, případně odkáže na následné služby či firmy). Pro osoby se sluchovým postižením navíc realizujeme další vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity.
Charakteristika uživatele služby
Osoba se sluchovým postižením
Provozní doba
Terénní forma služby Po - Pá 8:00 - 17:00 hod. (po předchozí domluvě - osobně, email, SMS, Skype, WhatsApp)
Ambulantní forma služby Po, St 8:00 - 12:00 hod.; 13:00 - 17:00 hod.
Cena služby
Celý Moravskoslezský kraj bezplatně
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
28. října 286/10, 702 00 Ostrava
Telefon/fax
730 542 933
Email
csnn@csnn.cz
skype: csnn_tlumocnicka sluzba
Internetové stránky
www.csnn.cz
Kontaktní osoba
vedoucí služby