Druh služby
Tísňová péče - terénní sociální služba
Charakteristika služby
Anděl Strážný je organizace, jejímž smyslem a hlavním posláním je, aby senioři, nemocní a handicapovaní mohli, i přes vysoký věk či zdravotní komplikace, stále žít doma. Aby nemuseli odcházet do pobytových zařízení, ale mohli co nejdéle žít ve známém a komfortním prostředí svých vlastních domovů. Anděl Strážný je registrovaná sociální služba tísňové péče, jejíž klienti jsou opatřeni monitorovacím zařízením s SOS tlačítkem, které nosí stále u sebe. Toto tlačítko je napojeno na dispečink organizace, který je k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Klienti jsou tak stále v bezpečí, doma i venku, s pocitem, že když se něco stane, tak pomoc přijde vždy, a to téměř okamžitě a díky GPS lokátoru, který je součástí zařízení, i na správné místo.
Charakteristika uživatele služby
Osoby se zdravotním postižením (nad 18 let) a jeho rodina
Provozní doba
nepřetržitá služba
Cena služby
měsíční platba od 450,-Kč/měsíc
Doplňující služby
povídavá linka
Adresa zařízení
Smetanova 523, 739 61 Třinec
Telefon/fax
+420 800 603 030 (zelená linka zdarma)
778 411 736, 771 122 399 (sociální pracovník, terénní pracovník v sociálních službách)
Email
elen.kolarova@andelstrazny.eu
Internetové stránky
www.andelstrazny.eu
Kontaktní osoba
Bc. Elen Kolářová, DiS., socální pracovník pro Moravu a Slezsko, +420 778 411 736
Karol Cichy, terénní pracovník v sociálních službách, +420 771 122 399