Druh služby
Terénní program
Charakteristika služby
Posláním služby terénního programu ve středisku BETHEL Karviná je aktivní vyhledávání a kontaktování osob, které ztratily bydlení, nebo jim hrozí ztráta bydlení a vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Nabídnutím a poskytnutím pomoci nebo podpory řešíme jejich nepříznivou sociální situaci. Služba je poskytována na území města Karviné.
Charakteristika uživatele služby
Terénní program je určený mužům a ženám bez přístřeší, starším 18-let. Bez přístřeší jsou osoby:
• bez střechy – přežívající venku, v noclehárně
• bez bytu – po opuštění instituce (např. věznice, zdravotnického zařízení apod.)
• v nejistém bydlení – bydlení bez právního nároku (např. u příbuzných, přátel apod.), riziko vystěhování
• v nevyhovujícím bydlení – provizorní a nevhodné obydlí.
Terénní program není určený osobám, které potřebují výměnný program (výměna použité injekční stříkačky za čisté, testování), které projevují fyzickou či verbální agresi vůči pracovníkům terénního programu a není možné s nimi spolupracovat.
Provozní doba
Po-Pá: 7:00 - 15:00 hod. provozní doba
Po-Pá: 7:30-13:00 a 13:30 -15:00 hod. čas poskytování služby
Cena služby
bezplatná
Doplňující služby
Potravinová a materiální pomoc, zprostředkování kontaktu s Českým červeným křížem.
Adresa zařízení
Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná‐Mizerov
Telefon/fax
733 677 344 vrátnice
731 629 617 vedoucí střediska
733 677 346 kancelář terénního programu
732 122 598 terénní sociální pracovník
Email
bethel.ka@slezskadiakonie.cz
Internetové stránky
www.slezskadiakonie.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, terénní sociální pracovník