Druh služby
Noclehárna
Charakteristika služby
Posláním služby je poskytnout osobám bez přístřeší přenocování, včetně hygienického zázemí. Služba nabízí individuální podporu a radu při řešení nepříznivé sociální situace.
Charakteristika uživatele služby
Muži a ženy starší 18 let, kteří jsou bez přístřeší a jsou soběstační v základních životních úkonech (chůze bez cizí pomoci, samostatná konzumace stravy). Bez přístřeší jsou osoby:
• bez střechy – osoby přežívající venku a v noclehárně
• bez bytu – po opuštění instituce (např. věznice, zdravotnické zařízení apod.)
• nejisté bydlení – bydlení bez právního nároku (osoby žijící přechodně u příbuzných nebo přátel, ve squatu, zahradní chatce apod.), ohrožené vystěhováním a domácím násilím
• nevyhovující bydlení – osoby v provizorních a nevhodných obydlích
Služba noclehárny není určena osobám, které vlivem užití alkoholu nebo dalších omamných nebo psychotropních látek (drog) nejsou schopny komunikovat a spolupracovat nebo jsou agresivní, nebo agresivním jednáním ohrožují sebe, ostatní osoby nebo majetek.
Provozní doba
Po-Pá, víkendy, svátky: 20:00-08:00 hod.
Cena služby
70 Kč/nocleh
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
Lešetínská 1945/49, 733 01 Karviná‐Fryštát
Telefon/fax
605 231 660 služba
737 212 773 koordinátor střediska, sociální pracovník
731 629 617 vedoucí střediska
Email
nocleharna@slezskadiakonie.cz
Internetové stránky
www.slezskadiakonie.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, koordinátor střediska