Druh služby
Nízkoprahové denní centrum
Charakteristika služby
Posláním služby nízkoprahového denního centra je poskytovat lidem bez přístřeší zázemí přes den v důstojném a bezpečném prostředí. Vytváříme podmínky pro odpočinek, provádění osobní hygieny, přípravu a konzumaci stravy a nabízíme individuální podporu a radu při řešení nepříznivé sociální situace.
Charakteristika uživatele služby
Nízkoprahové denní centrum je určeno osobám bez přístřeší od 18 let věku, které jsou soběstačné v základních životních úkonech (chůze bez cizí pomoci, samostatná konzumace stravy). Bez přístřeší jsou osoby:
• bez střechy – osoby přežívající venku a v noclehárně
• bez bytu – po opuštění instituce (např. věznice, zdravotnické zařízení apod.)
• nejisté bydlení – bydlení bez právního nároku (osoby žijící přechodně u příbuzných nebo přátel, ve squatu, zahradní chatce apod.), ohrožené vystěhováním a domácím násilím
• nevyhovující bydlení – osoby v provizorních a nevhodných obydlích (např. stany, maringotky, sklep, přeplněné nebo nezkolaudované byty apod.).
Nízkoprahové denní centrum není určeno osobám, které vlivem užití alkoholu nebo dalších omamných nebo psychotropních látek (drog) nejsou schopny komunikovat a spolupracovat nebo jsou agresivní, nebo agresivním jednáním ohrožují sebe, ostatní osoby nebo majetek
Provozní doba
denně vč. víkendů a svátků: 09:00‐13:00, 14:00‐16:00 hod.
Cena služby
bezplatná
Doplňující služby
Adresa zařízení
Lešetínská 1945/49, Karviná‐Fryštát
Telefon/fax
605 231 660 služba
737 212 773 koordinátor střediska, sociální pracovník
731 629 617 vedoucí střediska
Email
nocleharna@slezskadiakonie.cz
Internetové stránky
www.slezskadiakonie.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, koordinátor střediska