Druh služby
Azylový dům
Charakteristika služby
Posláním této pobytové služby je poskytnutí dočasného ubytování dospělým mužům bez přístřeší, stravy nebo podmínek pro přípravu stravy a individuální podpory při řešení jejich nepříznivé životní situace.
Charakteristika uživatele služby
Muži od 18 let, kteří jsou bez přístřeší a vzniklou situaci nejsou schopni řešit vlastními silami. Bez přístřeší jsou osoby:
• bez střechy – přežívající venku, v noclehárně
• bez bytu – po opuštění instituce (např. věznice, zdravotnického zařízení apod.)
• v nejistém bydlení – bydlení bez právního nároku (např. u příbuzných, přátel apod.), riziko vystěhování
• v nevyhovujícím bydlení – provizorní a nevhodné obydlí.(např. stany, sklepy, maringotky, neobyvatelné domy apod.).
Azylový dům není určen mužům, kteří: nejsou soběstační pro zvládání oblékaní a příjmu potravy, jsou imobilní (nejsou schopni pohybu po schodech a nejsou orientováni místem, osobou a časem), nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, nejsou schopni se dorozumět z důvodu zdravotního postižení nebo jazykové bariéry.
Provozní doba
nepřetržitá, nové zájemce přijímáme v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin
Cena služby
ubytování 130 Kč/den, strava 93 Kč/den (v rozsahu 3 jídel)
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
Stavbařů 2199/32, 734 01 Karviná‐Mizerov
Telefon/fax
733 677 344 vrátnice
731 629 617 vedoucí střediska
733 677 345 koordinátor střediska, sociální pracovník
Email
bethel.ka@slezskadiakonie.cz
Internetové stránky
www.slezskadiakonie.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, koordinátor střediska