Druh služby
Odborné sociální poradenství
Charakteristika služby
Sociální služba je určena lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, nebo neví, kam se mohou obrátit. Sociální pracovníci služby poskytují poradenství v oblasti bydlení, práv a povinností v rodinných a partnerských vztazích, právního systému a ochrany, dluhové problematiky a oddlužení, pracovně právní problematiky, ochrany spotřebitele, zdravotnictví, školství, soudního řízení. Pracovníci také pomáhají při nácviku různých dovedností, jako je telefonování, komunikace s úřady, hospodaření s financemi či vyplňování formulářů.
Charakteristika uživatele služby
Osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dětmi, senioři. Věková struktura uživatelů: bez omezení věku.
Provozní doba
Po: 08:00‐12:00 a 13:00‐16:30 hod.
Út: 13:00‐16:00 (pro objednané)
St: 08:00‐12:00 a 13:00‐15:00 hod.
Cena služby
bezplatná
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
Tř. Družby 1210, 735 06 Karviná‐Nové Město
Telefon/fax
725 217 133 vedoucí služby
725 217 138 sociální pracovník
Email
vedouciteren@socsluzbykarvina.cz
Internetové stránky
http://www.socsluzbykarvina.cz
Kontaktní osoba
vedoucí služby, sociální pracovník