Druh služby
Azylový dům pro rodiny s dětmi a ženy samotné
Charakteristika služby
Pobytová sociální služba pro rodiny s dětmi a ženy samotné, které potřebují zázemí, pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivé životní a sociální situace spojené se ztrátou bydlení.
Charakteristika uživatele služby
• rodiny s dětmi nezletilými, včetně dětí soustavně studujících do 26 let, kdy rodinou se rozumí manželé nebo druh a družka, jiné osoby, kterým byly děti svěřeny do péče
• ženy (do 64 let věku), které jsou bez bytu a nemají možnost jiného ubytování
žijí v nejistém bydlení (např. přechodné bydlení u přátel či příbuzných, osoby ohrožené vystěhováním, osoby ohrožené domácím násilím) nebo v nevyhovujících podmínkách pro bydlení (např. neobyvatelné byty, přelidněné byty).
Provozní doba
Jednání se zájemci o službu Po-Pá: 8:00-13:00 hod.
Ubytování - celoroční nepřetržitý provoz
Cena služby
Rodiny: dospělá osoba 90 Kč/den, dítě 60 Kč/den Samotná žena: 120 Kč/den
Doplňující služby
Adresa zařízení
Petrovice u Karviné čp. 616, 735 72
Telefon/fax
605 292 991 vedoucí služby
734 183 888, 734 183 889 kontakty pro zájemce o službu- sociální pracovníci
Email
vedouci.ad@slezskadiakonie.cz vedoucí služby
sp2.sara@slezskadiakonie.cz ociální pracovníci
Internetové stránky
www.slezskadiakonie.cz
Kontaktní osoba
vedoucí služby, sociální pracovníci