Druh služby
Odborné sociální poradenství
Charakteristika služby
Posláním služby je poskytování poradenství, pomoci a podpory klientům starším 15ti let, kteří se vlivem nadměrného užívání alkoholu, eventuálně jiných návykových látek či hraním hazardních her dostali do vztahových, pracovních či existenčních potíží a chtějí se na řešení své životní situace aktivně podílet. Služba je určena rodinným příslušníkům a osobám blízkým.
Charakteristika uživatele služby
Osoba starší 15-ti let, která
• pociťují, že mají problém s konzumací alkoholu, jiných návykových látek, hazardní hrou
• mají problémy způsobené užíváním alkoholu, jinými návykovými látkami či hazardní hrou
• mají rozvinutou závislost na alkoholu, návykových látkách, patologickém hráčství
• příbuzní a blízcí osoby, která má problém s alkoholismem
Provozní doba
Út: 08:00-12:00 a 13:00-17:00 hod.
St: 08:00-12:00 a 13:00-15:00 hod
Čt: 08:00-12:00 a 13:00-17:00 hod. (od 15:00 do 17:00 – pro objednané),
Pá: 08:00-12:00 hod.
Cena služby
bezplatná
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
Karola Śliwky 149, 733 01 Karviná‐Fryštát
Telefon/fax
731 494 695
Email
karvina@modrykriz.org
Internetové stránky
http://www.modrykriz.org
Kontaktní osoba
vedoucí služby