Druh služby
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Charakteristika služby
Služba sociální prevence, která poskytuje dětem a mládeži v Karviné vhodné prostředí pro všestranný rozvoj jejich osobnosti. Poskytovanou sociální službou předcházejí negativním vlivům na mladou generaci. Snaží se o pozitivní změnu v jejich životě, aby lépe přijali zodpovědnost za svůj život, poskytují bezpečný prostor pro aktivní trávení volného času, odbornou pomoc a informace.
Charakteristika uživatele služby
Děti a mládež od 6 do 21 let ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, které jsou ohrožené delikvencí, násilím, drogovou závislostí.
Provozní doba
Pondělí 11:30 - 14:30 hod
Úterý - Pátek 11:30 - 17:00 hod
Prázdninový provoz:
Pondělí - Pátek 9:00 - 15:00
Cena služby
bezplatná
Doplňující služby
Adresa zařízení
Centrum 2296/20, 734 01 Karviná‐Mizerov
Telefon/fax
603 287 231
Email
jana.turonova@ceskytesin.charita.cz
Internetové stránky
www.ceskytesin.caritas.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska