Druh služby
Odborné sociální poradenství
Charakteristika služby
Centrum psychologické pomoci je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Působí prostřednictvím pracovišť v oblasti celého Moravskoslezského kraje. Na poradně v Karviné nabízejí:
• Odborné sociální poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů
• Náhradní rodinná péče a sociálně právní ochrana dětí
• Telefonická krizová pomoc (Linka důvěry)
Charakteristika uživatele služby
Člověk, který se ocitl v nepříznivé sociální situaci vlivem krize, obtíží v rodinných a partnerských vztazích, nebo když se stal náhradním rodičem (doprovázení pěstounské i osvojitelské rodiny na jejich cestě s přijatými dětmi), nebo když se cítí v bezvýchodné situaci a chce zůstat v anonymitě, lez využít 24 hodin denně Linku důvěry Karviná.
Provozní doba
Pondělí: 8:00–15:00 hod.
Úterý : 8:00 - 16:00 hod.
Středa: 8:00–15:00 hod.
Čtvrtek: 8:00–17:00 hod.
Pátek: 8:00–14:00 hod.
Cena služby
bezplatná
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
CPP, p.o., Rodinná a manželská poradna, Karviná Karola Śliwky 620/7, 733 01 Karviná‐Fryštát
Telefon/fax
596 317 575, 777 499 648
Email
karvina@cepp.cz
Internetové stránky
http://www.cepp.cz
Kontaktní osoba
Mgr. Libor Škoda, vedoucí poradny