Druh služby
Zapsaný spolek sdružující nevidomé a slabozraké občany z Karviné a okolí
Charakteristika služby
Posláním organizace je sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany a hájit jejich zájmy, poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Oblastní odbočka pořádá akce pro vyplnění volného času, rekondiční a rehabilitační pobyty, výlety do okolí, besedy na různá témata, sportovní a společenské akce.
Charakteristika uživatele služby
Všechny zrakově postižené osoby.
Provozní doba
první středa v měsíci 9:00 - 16:00 hod.
druhá středa v měsíci 13:00 - 18:00 hod.
Cena služby
členský příspěvek 100,‐ Kč/rok
Doplňující služby
informativní a orientační služby, seznámení s kompenzačními pomůckami pro zrakově postižení osoby
Adresa zařízení
U Svobodáren 1300/8, 735 06 Karviná‐Nové Město
Telefon/fax
604 790 262 předsedkyně odbočky
Email
karvina‐odbocka@sons.cz
Internetové stránky
http://www.sons.cz
Kontaktní osoba
Libuše Puková, předsedkyně rady Oblastní odbočky Karviná