Druh služby
Dobrovolná nezisková organizace, pobočný spolek sdružující osoby s mentálním postižením a jejich rodiny
Charakteristika služby
Společnost je dobrovolnou, neziskovou organizací, jejímž cílem je pomáhat lidem s mentálním postižením, včetně lidí s více vadami, formou klubové činnosti, nebo zájmové činnosti. Zajišťuje rehabilitační a rekondiční pobyty, sportovní a společenské akce. Jejich cílem je začlenění těchto osob do společnosti a přispívat k všestrannému rozvoji jejich osobnosti.
Charakteristika uživatele služby
Osoba s mentálním a kombinovaným postižením, včetně jejich doprovodu.
Provozní doba
Po: 14:30-17:30 hod.
St: 15:30-17:30 hod. (ostatní dny dle domluvy)
Cena služby
členské příspěvky 400,‐ Kč/rok; 500,‐ Kč jednorázový poplatek na všechny kroužky
Doplňující služby
informativní a orientační služby, kroužek Vzdělávací, Radost, Šikulové a Sportovní
Adresa zařízení
U mateřské školy 360/2, 734 01 Karviná ‐ Ráj
Telefon/fax
605 424 150
Email
jiroub1@seznam.cz
Internetové stránky
http://www.spmpkarvina.webnode.cz
Kontaktní osoba
Jiřina Roubalová, předsedkyně spolku