Druh služby
Kontaktní centrum, služby informačního charakteru
Charakteristika služby
Pomoc při překonávání složité životní situace, edukační aktivity, osvětově – preventivní akce, zkvalitňování života onkologických pacientů a preventivní osvěta v oblasti nádorového onemocnění v Karviné.
Charakteristika uživatele služby
Onkologičtí pacienti v léčbě i po léčbě.
Provozní doba
Čt: 9:00 – 12:00 hod., osobní jednání po telefonické domluvě s koordinátorem
Cena služby
Doplňující služby
Organizování účasti na kulturních a společenských akcích, pořádání rekondičních a ozdravně ‐ edukačních pobytů, zájezdů, akcích pracovní terapie. Organizace vzdělávacích přednášek vztahujících se k tématice onemocnění a jeho prevenci. Vzdělávání pracovníků aktivních v této sféře neziskových organizací.
Adresa zařízení
Karvinská hornická nemocnice, a.s., Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná‐Nové Město
Telefon/fax
725 331 818
Email
onko.nadeje@seznam.cz
Internetové stránky
http://www.onko‐karvina.estranky.cz
Kontaktní osoba
Monczková Blažena