Druh služby
Sociální rehabilitace
Charakteristika služby
Služba RÚT Karviná podporuje dospělé lidi od 18 let s duševním onemocněním získat, udržet si a rozvíjet dovednosti potřebné v běžném životě. Podporu zaměřujeme na oblast bydlení (podpora při vyřizování žádosti o byt, hledání podnájmu apod.), vzdělání (podpora při dokončení a rozšíření vzdělání apod.), pracovního uplatnění (podpora s hledáním vhodného pracovního místa; pomoc se sepsáním životopisu, průvodního dopisu, nácvik pracovního pohovoru), volného času (podpora při vykonávání činností zaměřených na smysluplné využití volného času, např. sport, koníčky, volnočasové aktivity, využití veřejných služeb jako knihovna, kino, návštěva restaurace apod.), zdraví (pomoc s porozuměním své nemoci a získání dalších informací potřebných pro předcházení zhoršení zdravotního stavu), sociálních vztahů (podpora v oblasti zvládání mezilidských vztahů - rodinné, přátelské, partnerské, sousedské), péče o sebe sama (podpora při nakupování, vaření, snižování nadváhy, péče o vzhled apod.) a plánů v životě (vize budoucnosti).
Charakteristika uživatele služby
Služba je určena osobám od 18 let s duševním onemocněním z Karviné, Orlové, Dětmarovic, Petrovic u Karviné, Stonavy a Petřvaldu, které se v důsledku své nemoci ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Provozní doba
Po, St, Pá: 8:00 - 11:00 hod. ambulantní forma
Po-Pá: 8:00 - 16:00 hod. terénní forma
Cena služby
bezplatně
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
Komenského 611/11, 735 06 Karviná-Nové Město-ambulantní forma
Telefon/fax
734 681 565
Email
rut.karvina@slezskadiakonie.cz
Internetové stránky
www.slezskadiakonie.cz
Kontaktní osoba
Koordinátor střediska/sociální pracovník, Bc. Iveta Koždoňová, DiS.