Druh služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Charakteristika služby
Služba je určena lidem s mentálním postižením, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí či se svou rodinou, a kteří potřebují celoroční pobytovou službu. S respektem a individuálním přístupem ke každému z uživatelů usiluje o jejich začleňování do společnosti a běžného života, rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti, zvyšuje jejich soběstačnost, vyváří bezpečné domácí prostředí a podporuje k navazování zdravých mezilidských vztahů.
Charakteristika uživatele služby
Osoba ve věku od 18 let do 64 let se středně těžkým, těžkým až hlubokým mentálním postižením a kombinovanými vadami, která nemůže žít ve svém domácím prostředí a která potřebuje celoroční pobytovou službu.
Provozní doba
nepřetržitá
Cena služby
dle platného sazebníku úhrad dostupný na webových stránkách
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
Modrá 1705, 735 41 Petřvald, adresa střediska Karviná: Vydmuchov 1835/10a, 733 01 Karviná-Fryštát
Telefon/fax
558 841 007 kontakt na domov Benjamín, středisko Karviná
731 644 725, vedoucí střediska Karviná
603 431 935 Mgr. Darja Kuncová, ředitelka zařízení
Email
darja.kuncova@nas-benjamin.cz, sarka.kaniova@nas-benjamin.cz
Internetové stránky
http://www.benjaminpetrvald.cz
Kontaktní osoba
ředitelka zařízení, vedoucí střediska