Druh služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Charakteristika služby
Posláním pobytové služby je pomáhat dospělým lidem se středním a těžkým mentálním postižením. Poskytujeme jim bydlení a každodenní podporu v péči o sebe, v komunikaci, při využívání volného času a služeb ve městě tak, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhé osoby.
Charakteristika uživatele služby
Služby poskytujeme ženám a mužům od 18 let se středním a těžkým mentálním postižením, kteří se převážně dokáží pohybovat bez pomoci druhé osoby a jejichž věk v době nástupu nepřevýší 55 let.
Provozní doba
nepřetržitá
Cena služby
dle platného sazebníku úhrad
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
Lázeňský park 463/12, 735 03 Karviná‐Darkov
Telefon/fax
731 420 016 kontakt domov
737 789 720 vedoucí střediska
734 177 913 sociální pracovník
Email
hosana@slezskadiakonie.cz vedoucí střediska
sp.hosana@slezskadiakonie.cz sociální pracovník
Internetové stránky
www.slezskadiakonie.cz; http://sdhoef.sdkabo.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, sociální pracovník