Druh služby
Sociálně terapeutické dílny
Charakteristika služby
Posláním střediska Slezské diakonie EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny je umožnit dospělým osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním z karvinského regionu* za podpory pracovníků aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat kontakt s lidmi. (* město Karviná, dále obce z ORP Karviná - Stonava, Dětmarovice, Petrovice u Karviné ).
Okamžitá kapacita střediska EFFATHA Karviná je 18 míst
Charakteristika uživatele služby
Službu poskytujeme ve dvou programech mužům a ženám od 18 let do 65 let věku, majícím omezený nebo ztížený přístup na trh práce z důvodu:
- chronického duševního onemocnění
- mentálního nebo kombinovaného postižení
a zvládají pohyb bez pomoci druhé osoby nebo samostatně na vozíku
Provozní doba
Po‐Pá: 9:00 - 13:00 hod. (program pro osoby s chronickým duševním onemocněním)
Po‐Pá: 8:00 - 13:00 hod. (program pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením)
Cena služby
bezplatná s výjimkou stravy
Doplňující služby
Adresa zařízení
Program osobám s chronickým a duševním onemocněním: Komenského 611/11, 735 06 Karviná - Nové Město. Program osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením: V Aleji 435, 734 01 Karviná - Ráj.
Telefon/fax
737 789 720 vedoucí střediska
734 788 087 sociální pracovník
Email
ved.effatha.ka@slezskadiakonie.cz vedoucí střediska
sp.effatha.ka@slezskadiakonie.cz sociální pracovník
Internetové stránky
www.slezskadiakonie.cz; http://sdhoef.sdkabo.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, sociální pracovník