Druh služby
Denní stacionář
Charakteristika služby
Posláním denního stacionáře EUNIKA Karviná je pravidelná pomoc a podpora dospělým lidem se zdravotním postižením podle jejich individuálních potřeb, přání a možností. Poskytujeme sociální péči, poradenství a další odbornou pomoc s cílem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti tak, aby byli co nejvíce samostatní v každodenním životě.
Charakteristika uživatele služby
Cílovou skupinou denního stacionáře jsou dospělí lidé ve věku od 18 do 45 let s mentálním postižením, DMO, kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra.
Provozní doba
Po‐Pá: od 07:00 ‐16:00 hod.
Cena služby
dle platného sazebníku úhrad dostupného na webových stránkách
Doplňující služby
svoz uživatelů, cvičení a tělesné terapie, hipoterapie, canisterapie, půjčovna cvičebních pomůcek, včetně poradenství, zapůjčení odborné literatury, poradenství v oblasti cvičení a tělesné terapie
Adresa zařízení
Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná-Hranice
Telefon/fax
731 670 761 vedoucí střediska
739 391 779 sociální pracovník
Email
vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz
Internetové stránky
www.slezskadiakonie.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska