Druh služby
Raná péče
Charakteristika služby
Posláním Poradny rané péče EUNIKA je podpora rodiny s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji, od jeho narození do dovršení 7 let. Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním poradenstvím posilujeme schopnosti celé rodiny s cílem, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině, navštěvovat školu, postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.
Charakteristika uživatele služby
Cílovou skupinou rané péče je rodina s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do dovršení 7 let. Jedná se o:
• dítě s mentálním, s tělesným a kombinovaným postižením nebo s poruchami autistického spektra (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující)
• dítě s ohroženým vývojem ze zdravotních důvodů (např. předčasný porod, nízká porodní váha)
• rodiny, kterým se vývoj jejich dítěte nezdá v pořádku a potřebují se poradit.
Provozní doba
Po, St: 8:00‐17:30 hod.
Út, Čt.: 8:00‐15:30 hod
Pá: 8:00-12:00 hod
Cena služby
bezplatná
Doplňující služby
zapůjčení speciálních pomůcek a hraček.
Adresa zařízení
Masarykovo nám. 6/5, 733 01 Karviná-Fryšt. V případě zájmu je služba poskytována ambulantně v poradně ve Frýdku- Místku, Palackého 129, po předchozí domluvě s poradcem ve výše uvedených dnech a hodinách.
Telefon/fax
731 670 761 vedoucí střediska
739 684 916 poradce rané péče, sociální pracovník
Email
vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz
Internetové stránky
www.slezskadiakonie.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska