Druh služby
Raná péče
Charakteristika služby
Služba poskytuje odbornou pomoc a podporu rodinám pečujícím o děti s postižením nebo s ohroženým vývojem v jejich přirozeném domácím prostředí. V rámci služby nabízejí mimo jiné sociální poradenství, doporučení a zapůjčení vhodných hraček, pomůcek a literatury, zprostředkování kontaktu s jinými rodinami, zjišťování úrovně zrakových dovedností, kurzy a semináře pro rodiče. Služba je poskytována v terénu a doplněna o ambulantní formu.
Charakteristika uživatele služby
Rodiny s dětmi se zrakovým postižením, s kombinovaným zrakovým postižením, s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání ve věku 0‐7 let s trvalým bydlištěm, na území Moravskoslezského kraje.
Provozní doba
Po - Pá: 8:00 - 18:00 hod. (terénní konzultace v rodinách)
Cena služby
bezplatně
Doplňující služby
doprovod k jednání s úřady, specialisty, pomoc při zařazení dítěte do školského zařízení, informační podpora v oblasti dávek, pomůcek v souvislosti se situací klienta
Adresa zařízení
Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava
Telefon/fax
774 567 236
Email
ostrava@ranapece.cz
Internetové stránky
http://www.ranapece.cz/ostrava/
Kontaktní osoba
ředitelka pobočky Bc. Vladimíra Salvetová