Druh služby
Chráněné bydlení
Charakteristika služby
Pobytová služba, jejímž posláním je připravit uživatele na samostatný a nezávislý život ve společnosti. Podporuje každého uživatele v aktivním způsobu života, schopnosti se rozhodovat, přebírat za sebe zodpovědnost a organizovat svůj současný i budoucí život.
Charakteristika uživatele služby
Dospělá osoba s chronickým duševním onemocněním (např. schizofrenií, poruchami s trvalými bludy, afektivními poruchami či organickou poruchou s bludy podobnou schizofrenii), jejíž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a která usiluje o budoucí samostatný a nezávislý život.
Provozní doba
celoročně
Cena služby
dle aktuálního ceníku dostupného na webových stránkách
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
Domov Jistoty p.o., Šunychelská 1159, Nový Bohumín, adresa zařízení Chráněné bydlení Karviná, Polská 71/50, Karviná ‐ Ráj
Telefon/fax
596 014 046 ředitelství
731 450 024 vedoucí služby
739 209 622 sociální pracovnice
Email
zdrazilova@djbohumin.cz, ředitelka
Internetové stránky
www.djbohumin.cz
Kontaktní osoba
vedoucí služby, sociální pracovnice