Druh služby
Denní stacionář
Charakteristika služby
Ambulantní služba poskytující uživatelům sociální poradenství, relaxační techniky, výchovné a terapeutické aktivity a řadu dalších činností směřujících k co nejvyšší míře zapojení uživatelů do běžného života. Uživatelé služby mohou uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí. Kvalita poskytování služby vychází z principu individuálního přístupu a uspokojování sociálních a duševních potřeb jednotlivých uživatelů.
Charakteristika uživatele služby
Osoby ve věku od 16-64 let s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a tělesným postižením
Provozní doba
Po‐ Pá: 06:00 - 16:00 hod.
Cena služby
dle aktuálního sazebníku úhrad dostupný na www.socsluzbykarvina.cz
Doplňující služby
dovoz a odvoz sociálním automobilem
Adresa zařízení
V Aleji 434/10, Karviná ‐ Ráj
Telefon/fax
596 311 990, 725 217 139 vedoucí střediska
725 217 140 sociální pracovník
Email
vedouciDS@socsluzbykarvina.cz, socpracovnikDS@socsluzbykarvina.cz
Internetové stránky
www.socsluzbykarvina.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, sociální pracovník