Druh služby
Denní stacionář
Charakteristika služby
Denní stacionář poskytuje sociální službu dospělým lidem s mentálním postižením a lidem s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným. Podporuje uživatele v hledání možností, jak se stát v co největší míře samostatnými natolik, aby si dokázali poradit v běžných životních situacích a našli si své místo ve společnosti.
Charakteristika uživatele služby
Dospělé osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, osobám s chronickým duševním onemocněním, se sluchovým a zrakovým postižením.
Provozní doba
Po - Pá: 7:00 - 14:30 hod. (přímé poskytování služby)
Cena služby
dle ceníku, který je k dispozici na internetových stránkách
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
GALAXIE CENTRUM POMOCI, denní stacionář, Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná – Hranice
Telefon/fax
596 347 845, 603 734 223 (ředitel organizace)
731 414 211 (pracovníci v přímé péči)
Email
galaxie.karvina@atlas.cz
Internetové stránky
www.galaxie‐karvina.cz
Kontaktní osoba
Bc. Marcel Dvořák, ředitel