Druh služby
Návazná služba v oblasti bydlení seniorů
Charakteristika služby
Zařízení slouží k trvalému bydlení těžce zdravotně postižených občanů, poživatelů dávky důchodového pojištění pro invaliditu. Pečovatelská služba je poskytována dle požadavku občana, na základě uzavřené smlouvy s poskytovatelem sociálním služby.
Charakteristika uživatele služby
Občan starší 60 let nebo občan invalidní, soběstačný a bez závislosti na péči druhé osoby. Nesmí být finančním dlužníkem města a ostatních správců bytového fondu. Nesmí trpět závažným duševním onemocněním, musí být bez závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách.
Provozní doba
Cena služby
Doplňující služby
Adresa zařízení
U Lesa 871, Karviná‐Ráj
Telefon/fax
596 387 314 (kontakt na zaměstnance Odboru sociálního)
Email
e.podatelna@karvina.cz
Internetové stránky
http://www.karvina.cz
Kontaktní osoba
pověřený pracovník Odboru sociálního