Druh služby
Domov se zvláštním režimem
Charakteristika služby
Domov se zvláštním režimem poskytuje celoroční pobytovou sociální službu osobám s duševním onemocněním nebo s demencí (ubytování, stravování, pomoc, podporu a péči, aktivizační činnosti atd.) vycházející z individuálních potřeb uživatelů služby. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
Charakteristika uživatele služby
Cílovou skupinou jsou osoby od 50 let, které jsou vzhledem k chronickému duševnímu onemocnění (schizofrenie, organický psychosyndrom) nebo demenci (Alzheimerova, vaskulární a ostatní typy demencí) odkázáni na pravidelnou pomoc nebo podporu přizpůsobenou jejich individuálním potřebám.
Provozní doba
nepřetržitá
Cena služby
dle smlouvy
Doplňující služby
Adresa zařízení
U Bažantnice 1564/15, Karviná‐Nové Město
Telefon/fax
596 348 651 nebo 652
Email
sekretariat@ndkarvina.cz
Internetové stránky
www.ndkarvina.cz
Kontaktní osoba
ředitelka organizace