Druh služby
Klubová, kulturní a zájmová činnost
Charakteristika služby
Činnost klubů seniorů se řídí plánem akcí na daný rok, který může být v průběhu roku doplněn. Kluby poskytují svým členům příležitost ke kulturnímu a společenskému životu. Samosprávy organizují různé besedy, přednášky, zájezdy a sportovní utkání. Členové klubů se účastní společenských, kulturních a sportovních aktivit pořádaných statutárním městem Karviná a jinými organizacemi. K dispozici je bezplatný přístup k internetu.
Charakteristika uživatele služby
Senior s trvalým bydlištěm v Karviné.
Provozní doba
Cena služby
Doplňující služby
Adresa zařízení
Telefon/fax
596 387 349 (kontakt na zaměstnance Odboru sociálního)
Email
e.podatelna@karvina.cz
Internetové stránky
www.karvina.cz
Kontaktní osoba
pověřený pracovník Odboru sociálního