Druh služby
Domov pro seniory
Charakteristika služby
Domov pro seniory poskytuje celoroční pobytovou sociální službu seniorům (ubytování, stravování, pomoc, podporu a péči, aktivizační činnosti atd.), vycházející z individuálních potřeb uživatelů služby. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
Charakteristika uživatele služby
Cílovou skupinou jsou osoby od 65 let, které jsou vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu odkázány na pravidelnou pomoc nebo podporu přizpůsobenou jejich individuálním potřebám.
Provozní doba
nepřetržitá
Cena služby
dle smlouvy
Doplňující služby
Adresa zařízení
U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná‐Nové Město
Telefon/fax
596 348 651 nebo 652
Email
sekretariat@ndkarvina.cz
Internetové stránky
www.ndkarvina.cz
Kontaktní osoba
ředitelka organizace