Druh služby
Pobytová sociální služba poskytována ve zdravotnickém zařízení
Charakteristika služby
Prostřednictvím individuálně zaměřené sociální služby poskytují dočasné zázemí v bezpečném prostředí dospělým osobám, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech, a tuto nelze zajistit jiným způsobem. Zdravotní péče, odborná ošetřovatelská péče, přímá obslužná péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin.
Charakteristika uživatele služby
Osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením – dospělí, mladší senioři, starší senioři.
Provozní doba
nepřetržitý provoz
Cena služby
ubytování a stravu hradí klient dle ceníku
Doplňující služby
kadeřnice, pedikůra (hradí si klient sám)
Adresa zařízení
NsP Karviná‐Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Karviná‐Ráj
Telefon/fax
596 383 kl.567, 630, 629, 626
Email
szczygielova@nspka.cz
Internetové stránky
http://www.nspka.cz
Kontaktní osoba
vedoucí služby