Druh služby
Odborné sociální poradenství
Charakteristika služby
Jedná se o terénní a ambulantní službu, která přímo navazuje na služby Mobilního hospice SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s. Nabízí účinnou a kvalifikovanou pomoc osobám, které se ocitli v krizi v důsledku blízkosti smrti své nebo příbuzných, a pociťují potřebu informací, jak se s touto životní situací vyrovnat. Služba nabízí pomoc v závěrečných fázích nemoci a života, tedy tam kde schopnosti nejbližšího okolí selhávají. Nemocní a jejich blízcí nebudou ve svém strádání osamoceni. Rovněž nabízí profesionální pomoc pozůstalým, vede pozůstalé a truchlící k hlubšímu náhledu na jeho problém a možnosti řešení.
Charakteristika uživatele služby
Lidé, kteří chtějí pečovat o své blízké v terminálním stavu, v domácím prostředí. Osoby v krizi, které se ocitly v blízkosti smrti, příbuzní a blízcí v období umírání a v období truchlení. Lidé, kteří si nevědí rady a jsou vyčerpaní. Lidé, kteří jsou zarmouceni po smrti blízkého člověka.
Provozní doba
Po‐Pá: 8:00 - 13:00 hod.
Cena služby
bezplatná
Doplňující služby
půjčovna kompenzačních pomůcek
Adresa zařízení
Čajkovského 2468/2b, 734 01 Karviná‐Mizerov (pavilon F budovy ZUŠ)
Telefon/fax
596 342 177, 604 682 322
Email
pierzchalova@slezskahumanita.cz, hospic.slezskahumanita@seznam.cz
Internetové stránky
http://www.slezskahumanita.cz
Kontaktní osoba
sociální pracovník