Druh služby
Terénní služba
Charakteristika služby
Poskytuje péči o terminálně nemocné pacienty, přináší nemocným a jejich blízkým účinnou pomoc v závěrečných fázích života. Cílem je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již byla ukončena medicínská léčba, prožít poslední etapu svého života důstojně, v kruhu své rodiny a přátel. Snaží se o dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin. Poskytují poradenství i pro ty, kteří hledají informace, kontakty, podporu a doprovázení v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající, a pro ty, kterým někdo zemřel. Součástí mobilního hospice je i půjčovna kompenzačních pomůcek.
Charakteristika uživatele služby
Nevyléčitelně nemocní, kteří chtějí být v posledních dnech života ošetřováni doma a doma také chtějí zemřít.
Provozní doba
nepřetržitá (provozní doba dispečinku na webu organizace)
Cena služby
bezplatná
Doplňující služby
půjčovna kompenzačních pomůcek, Sociální poradna hospicového typu a poradna pro pozůstalé
Adresa zařízení
Čajkovského 2468/2b, 734 01 Karviná‐Mizerov (pavilon F budovy ZUŠ)
Telefon/fax
596 342 177, 604 682 322
Email
pudova@slezskahumanita.cz
hospic.slezskahumanita@seznam.cz
Internetové stránky
www.slezskahumanita.cz
Kontaktní osoba
sociální pracovník