Druh služby
Domov pro seniory
Charakteristika služby
Zajišťují celoroční pobytovou sociální službu seniorům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují péči, podporu nebo pomoc při zajišťování a naplňování aktivního a důstojného života. Současně je služba poskytována tak, aby zachovala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami.
Charakteristika uživatele služby
Osoby nad 65 let věku, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi (potřeba celodenní péče, zcela osamělí, zranitelní, opuštění, strádající), senioři.
Provozní doba
nepřetržitá
Cena služby
dle ceníku
Doplňující služby
půjčovna kompenzačních pomůcek, pastorační služba
Adresa zařízení
Tyršova 2346/21,734 01 Karviná‐Mizerov
Telefon/fax
596 315 109, 773 761 592, vedoucí zařízení
596 325 856, 773 761 581 ředitelství organizace
Email
remesova.gerta@slezskahumanita.cz
pierzchalova@slezskahumanita.cz
sekretariat@slezskahumanita.cz
Internetové stránky
http://www.slezskahumanita.cz
Kontaktní osoba
ředitelka organizace