Druh služby
Domov pro seniory
Charakteristika služby
Zajišťují celoroční pobytovou sociální službu seniorům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují péči, podporu nebo pomoc při zajišťování a naplňování aktivního a důstojného života. Současně je služba poskytována tak, aby zachovala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami.
Charakteristika uživatele služby
Osoby nad 65 let věku, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi (potřeba celodenní péče, zcela osamělí, zranitelní, opuštění, strádající), senioři.
Provozní doba
nepřetržitá
Cena služby
dle ceníku
Doplňující služby
půjčovna kompenzačních pomůcek, pastorační služba
Adresa zařízení
Příkopa 880/2, 737 01 Český Těšín
Telefon/fax
558 742 580
Email
ds.ceskytesin@slezskahumanita.cz
Internetové stránky
http://www.slezskahumanita.cz
Kontaktní osoba
vedoucí zařízení