Druh služby
Domov pro seniory
Charakteristika služby
Zajišťují celoroční pobytovou sociální službu seniorům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují péči, podporu nebo pomoc při zajišťování a naplňování aktivního a důstojného života. Současně je služba poskytována tak, aby zachovala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami.
Charakteristika uživatele služby
Osoby nad 65 let věku, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi (potřeba celodenní péče, zcela osamělí, zranitelní, opuštění, strádající), senioři.
Provozní doba
nepřetržitá
Cena služby
dle ceníku
Doplňující služby
půjčovna kompenzačních pomůcek, pastorační služba
Adresa zařízení
Orlová, č. 870, 735 11 Orlová‐Lazy
Telefon/fax
596 512 259, 773 761 594 vedoucí zařízení
596 325 856, 773 761 581 ředitelství organizace
Email
temova.ds.orlova@slezskahumanita.cz
pierzchalova@slezskahumanita.cz
sekretariat@slezskahumanita.cz
Internetové stránky
http://www.slezskahumanita.cz
Kontaktní osoba
vedoucí zařízení