Druh služby
Domov pro seniory
Charakteristika služby
Poskytujeme komplexní, kvalitní a individuálně zaměřenou pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Charakteristika uživatele služby
Osoby od 65 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami nebo s pomocí rodiny či využitím ambulantních a terénních služeb.
Provozní doba
nepřetržitá
Cena služby
dle ceníku
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
Tyršova 2346/21, 734 01 Karviná‐Mizerov
Telefon/fax
596 315 109
Email
ds.tyrsova@slezskahumanita.cz
Internetové stránky
www.slezskahumanita.cz
Kontaktní osoba
vedoucí zařízení