Druh služby
Osobní asistence
Charakteristika služby
Terénní sociální služba poskytována osobními asistentkami přímo v domácnostech nebo ve vnějším prostředí uživatelů, a to formou osobní pomoci při činnostech, které uživatelé sami nezvládají či nemohou vykonávat, nebo prostřednictvím doprovodu těchto uživatelů. Služby jsou poskytovány s ohledem na individuální potřeby a osobní cíle uživatelů, se snahou o udržení jejich soběstačnosti v domácím prostředí, možnosti vykonávat běžné aktivity a zvyklosti, zachování dosavadní životní úrovně, tím zajistit prevenci vyloučení ze společenského prostředí a oddálit jejich umístění do pobytových zařízení sociálních služeb.
Charakteristika uživatele služby
Osoby od 7 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, senioři, s trvalým pobytem nebo místem v Karviné.
Provozní doba
přizpůsobena požadavkům uživatelů služby a s ohledem na kapacitu služby
Cena služby
dle aktuálního sazebníku úhrad, který je dostupný na www.socsluzbykarvina.cz
Doplňující služby
půjčovna kompenzačních pomůcek
Adresa zařízení
Sokolovská 1761, Karviná–Nové Město
Telefon/fax
596 312 183, 773 494 545 vedoucí střediska
596 340 802, 725 217 135, 725 217 148 sociální pracovník
Email
vedouciPSaAS@socsluzbykarvina.cz
socpracovnikAS@socsluzbykarvina.cz
Internetové stránky
www.socsluzbykarvina.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, sociální pracovník