Druh služby
Zdravotní ošetřovatelská péče
Charakteristika služby
Domácí péče je odborná terénní zdravotní ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům na základě ordinace praktického nebo ošetřujícího lékaře, nebo lékaře při hospitalizaci, v jejich vlastním sociálním prostředí. Je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka.
Charakteristika uživatele služby
Domácí zdravotní ošetřovatelská péče je určena pro všechny věkové kategorie, kterým tuto péči naordinuje praktický nebo odborný lékař.
Provozní doba
nepřetržitý provoz
Cena služby
zdravotní ošetřovatelskou péči hradí zdravotní pojišťovna.
Doplňující služby
půjčovna kompenzačních pomůcek (na přechodnou dobu, než si klient zajistí pomůcky u pojišťovny nebo zakoupí vlastní), Sociální poradna hospicového typu a poradna pro pozůstalé (tato služba se poskytuje zdarma).
Adresa zařízení
Čajkovského 2468/2b, 734 01 Karviná‐Mizerov (pavilon F budovy ZUŠ)
Telefon/fax
596 342 177, 604 682 322
Email
pudova@slezskahumanita.cz
Internetové stránky
www.slezskahumanita.cz
Kontaktní osoba
sociální pracovník