Druh služby
Doplňující služba
Charakteristika služby
Pomůcka je dána uživateli do nájmu na základě Smlouvy o nájmu kompenzační pomůcky, která se uzavírá písemně před předáním pomůcky. Smlouva se uzavírá na dobu jednoho měsíce, je prodlužována automaticky po zaplacení platby na další období. Bez úhrady není možné pomůcku nájemci vydat. Přehled pomůcek je dostupný na www.socsluzbykarvina.cz.
Charakteristika uživatele služby
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Provozní doba
Po‐Pá: od 7:00 – 12:00 hod.
Cena služby
dle aktuálního sazebníku úhrad dostupný na www.socsluzbykarvina.cz
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město
Telefon/fax
596 316 685, 776 301 278 koordinátor plánování
596 312 183, 773 494 545 vedoucí střediska
Email
planovacPSaAS@socsluzbykarvina.cz, vedouciPSaAS@socsluzbykarvina.cz
Internetové stránky
www.socsluzbykarvina.cz
Kontaktní osoba
koordinátor plánování PS a AS, vedoucí střediska