Druh služby
Odlehčovací služba
Charakteristika služby
Pobytová služba, jejímž posláním je zajistit nezbytný odpočinek a úlevu pečujícím osobám z důvodu vlastního onemocnění, lázeňského pobytu, lékařského vyšetření či dovolené, zbavit uživatele pocitu samoty, opuštěnosti, zbytečnosti a udržet a rozvíjet jejich sociální kontakty.
Charakteristika uživatele služby
Osoby od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního, tělesného, nebo kombinovaného postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, prioritně občanům města Karviné, po dobu maximálně 3 měsíců. V odůvodněných případech lze dobu pobytu prodloužit.
Provozní doba
nepřetržitě
Cena služby
dle aktuálního sazebníku úhrad dostupný na www.socsluzbykarvina.cz
Doplňující služby
Adresa zařízení
Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město
Telefon/fax
596 313 128, 725 217 131 vedoucí střediska
596 311 006, 725 217 150 sociální pracovník
725 505 717 oddělení odlehčovací služby
Email
vedoucidcs@socsluzbykarvina.cz, socpracovnidc@socsluzbykarvina.cz
Internetové stránky
www.socsluzbykarvina.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, sociální pracovník