Druh služby
Centrum denních služeb
Charakteristika služby
Posláním ambulantní služby je nabídnout uživatelům pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost a začlenění do běžné společnosti. Podporují uživatele žít běžný způsob života, aktivizací pomáhají zachovat nebo zlepšit stav uživatele a setrvat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí. Umožňují uživatelům v útulném, bezpečném a klidném prostředí trávit čas ve společnosti osob s podobnými potřebami.
Charakteristika uživatele služby
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením - zejména od 45 let výše, osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech.
Provozní doba
Po ‐ Pá: 6:00 -16:00 hod.
Cena služby
dle aktuálního sazebníku úhrad dostupný na www.socsluzbykarvina.cz
Doplňující služby
dovoz a odvoz uživatelů sociálním automobilem
Adresa zařízení
Závodní 1667, 735 06 Karviná–Nové Město
Telefon/fax
596 313 128, 725 217 131 vedoucí střediska
596 311 006, 725 217 150, sociální pracovník
Email
vedouciDCS@socsluzbykarvina.cz, socpracovnikDC@socsluzbykarvina.cz
Internetové stránky
www. socsluzbykarvina.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, sociální pracovník