Druh služby
Pečovatelská služba
Charakteristika služby
Umožňuje uživatelům zůstat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí. Pečovatelská služba je určena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost a zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Tým zaměstnanců je tvořen pečovatelkami, které zabezpečují péči o individuální potřeby uživatelů v souladu s nejnovějšími zásadami a odbornými poznatky.
Charakteristika uživatele služby
Osoby, bez omezení věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, senioři, s trvalým pobytem nebo místem v Karviné.
Provozní doba
Všední dny i dny pracovního volna 06:00 - 19:00 hod.
Cena služby
dle aktuálního sazebníku úhrad, který je dostupný na www.socsluzbykarvina.cz
Doplňující služby
půjčovna kompenzačních pomůcek
Adresa zařízení
Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město
Telefon/fax
596 312 183, 773 494 545 vedoucí střediska
596 340 802, 725 217 135, 725 217 148 sociální pracovník
Email
vedouciPSaAS@socsluzbykarvina.cz
socpracovnikPS@socsluzbykarvina.cz
Internetové stránky
www.socsluzbykarvina.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, sociální pracovník