Druh služby
Dobrovolnický program
Charakteristika služby
Dobrovolníci se věnují lidem se zdravotním postižením (dětem, mladým lidem, dospělým), kteří využívají jednotlivé sociální služby, poskytované Slezskou diakonií. Dále se věnují rodinám a dětem, formou doučování přímo v domácnostech nebo v rámci nízkoprahových zařízení. Se seniory si dobrovolníci povídají, čtou, vyprávějí, zpívají, tvoří, chodí na procházky apod. Lidé v obtížné životní situaci nalézají podporu dobrovolníků ve službách azylového bydlení, nízkoprahových denních centrech, terénních programech. Jejich snaha a aktivity se stávají nepostradatelnou součástí péče o potřebné.
Charakteristika uživatele služby
Uživatelé poskytovaných sociálních služeb Slezské diakonie.
Provozní doba
dle provozní doby středisek a možnosti dobrovolníků
Cena služby
bezplatná služba
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
Dukelská 264, 737 01 Český Těšín
Telefon/fax
558 764 357, 731 130 175
Email
d.c@slezskadiakonie.cz
Internetové stránky
www.slezskadiakonie.cz
Kontaktní osoba
koordinátor tuzemského dobrovolnictví