Druh služby
Sociální rehabilitace
Charakteristika služby
Posláním sociální služby je zachovat, udržet nebo zlepšit kvalitu života osobám v dlouhodobě nepříznivé životní situaci. Zaměřuje se zejména na rozvoj sociálních dovedností potřebných při získání a udržení si standardního bydlení. Služba je poskytována v terénu (v domácnostech) nebo ambulantně (v kanceláři).
Charakteristika uživatele služby
Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let. Může jít o jednotlivce, manželské (družské) páry a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, kteří se ocitli v tíživé životní situaci související s bydlením, a získali standardní byt. Nejčastěji se jedná o byt s doprovodným sociálním programem Spolku PORTAVITA.
Provozní doba
Pondělí, Středa 08:00-12:00 a 13:00- 16:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 08:00-11:00 hod. jen pro objednané klienty
Cena služby
služba je bezplatná
Doplňující služby
Adresa zařízení
Nové Město, pobočný spolek Spolku PORTAVITA, tř. Osvobození 1388, 735 06 Karviná – Nové Město (budova úřadu práce)
Telefon/fax
+420 737 153 121 (sociální pracovnice)
Email
sorepo@portavita.cz
Internetové stránky
www.portavita.cz
Kontaktní osoba
sociální pracovnice soc. služby SOREPO