Druh služby
podpora pěstounských rodin dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Charakteristika služby
Náhradní rodinná péče se věnuje doprovázení, podpoře a pomoci pěstounským rodinám. V náhradních rodinách podporujeme to, co funguje, a podáváme pomocnou ruku tam, kde je potřeba něco změnit. Usilujeme o to, aby byli všichni členové rodiny spokojeni a dobře se jim spolu žilo. Přitom klademe důraz na zájem dítěte.
Charakteristika uživatele služby
Naše činnost je určena:
• pěstounským rodinám – dětem přijatým i biologickým, pěstounům, poručníkům a pěstounům na přechodnou dobu i dalším rodinným příslušníkům
• každému dítěti, které požádá o svou ochranu
• zájemcům o náhradní rodinnou péči
Provozní doba
Po - Pá: 9:00-14:00 hod., dále dle individuální domluvy (velkou část práce vykonáváme v terénu)
o víkendech a prázdninách realizujeme akce pro děti a vzdělávání pěstounů
Cena služby
bezplatná
Doplňující služby
Práce metodou My Backpack a další techniky a metody zaměřené na práci s dětmi náhradní rodinné péči (emoční karty, příběhové karty, rodinné mapy aj.), zprostředkování spolupráce s nadacemi, zprostředkování věcné pomoci, zejm. oblečení pro děti, besedy pro veřejnost aj.
Adresa zařízení
Masarykovo nám. 24/12, 733 01 Karviná-Fryštát
Telefon/fax
733 714 048 vedoucí střediska
732 835 219 sociální pracovnice pobočky
Email
nrp@css-ostrava.cz
Internetové stránky
www.css-ostrava.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska, sociální pracovnice pobočky