Druh služby
návazná
Charakteristika služby
Zapůjčení kompenzační pomůcky na nezbytně nutnou dobu na základě sepsané smlouvy. Přehled pomůcek a sazebník jsou dostupné na www.slezskahumanita.cz.
Charakteristika uživatele služby
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Provozní doba
Po-Pá: 7:00 - 12:00 hod.
Cena služby
dle sazebníku
Doplňující služby
--
Adresa zařízení
Čajkovského 2468/2b, 734 01 Karviná-Mizerov (pavilon F budovy ZUŠ)
Telefon/fax
596 342 177, 604 682 322
Email
pudova@slezskahumanita.cz
Internetové stránky
www.slezskahumanita.cz
Kontaktní osoba
sociální pracovník