Druh služby
Domov se zvláštním režimem
Charakteristika služby
Domov poskytuje registrovanou sociální pobytovou službu domov se zvláštním režimem klientům – seniorům, kteří trpí demencí a jinými, přidruženými chorobami ve stáří. Kromě nesporné výhody krásného prostředí lázní Darkov Domov nabízí dohled a dopomoc při všech denních činnostech klientů, poskytuje svým klientům sociálně-aktivizační a terapeutické činnosti, specificky zaměřené na problém demence. Terapie k léčbě demence zajišťuje prostřednictvím vyškoleného personálu v oblasti: pohybové terapie, fyzioterapie, kognitivního cvičení, zooterapie, zahradní terapie, reminiscence, biblioterapie, aromaterapie, muzikoterapie, využívá také konceptu Bazální stimulace a Snouzelenu. Domov zajišťuje lékařskou a nepřetržitou ošetřovatelskou péči týmem kvalifikovaných sester, fyzioterapeutem a nutriční terapeutkou v plném úvazku. Domov ubytovává klienty celoročně, zajišťuje celodenní stravování vlastní kuchyní. Domov také zajišťuje svépomocí sám praní a opravy prádla.
Charakteristika uživatele služby
Služba je určená pro osoby s chronickým duševním onemocněním (různé typy demence, např. Alzheimerova nemoc) vč. chorob přidružených (osoby s jiným zdravotním postižením), které dosáhly věku alespoň 27 let (dospělí 27–64 let, mladší senioři 65–80 let a starší senioři nad 80 let), mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a potřebují částečnou nebo úplnou pomoc jiné osoby v oblasti sociální a zdravotní péče.
Provozní doba
nepřetržitá
Cena služby
dle smlouvy
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
Lázeňská 48/41, 735 03 Karviná-Lázně Darkov
Telefon/fax
735 170 222 ředitelka
735 170 221 vedoucí sociální pracovnice
702 054 217 staniční sestra pro sociálně zdravotní oblast
Email
darkov@domovalzheimer.cz
Internetové stránky
www.domovalzheimer.cz
Kontaktní osoba
Mgr. Mária Schindlerová, vedoucí sociální pracovnice