Druh služby
Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením
Charakteristika služby
Posláním sociálně aktivizační služby EUNIKA Karviná je předcházet a eliminovat možné sociální vyloučení, přispívat ke snížení zdravotního handicapu dětí a dospělých osob skrze sociálně terapeutické činnosti, podpory v kontaktu se společenským prostředím a dalších aktivit služby.
Charakteristika uživatele služby
Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 3 do 20 let s mentálním postižením, DMO, kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra.
Provozní doba
Po, Pá: 12:30-15:30 hod.
Út: 7:00-9:00 hod., 10:00 - 11:00 hod., 13:30-15:30 hod.
St: 7:00-9:00 hod., 12:30-14:30 hod.
Čt: 7:00-9:00 hod., 11:30-15:30 hod
Cena služby
Základní činnosti jsou poskytovány zdarma. Vybrané fakultativní činnosti jsou poskytovány dle platného sazebníku úhrad dostupného na webových stránkách
Doplňující služby
svoz uživatelů, cvičení a tělesné terapie, hipoterapie, canisterapie, ergoterapie
Adresa zařízení
Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná-Hranice
Telefon/fax
731 670 761 vedoucí střediska, 734 783 837 sociální pracovník
Email
vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz
Internetové stránky
www.slezskadiakonie.cz; www.sdkabo.cz
Kontaktní osoba
vedoucí střediska