Druh služby
Sociální rehabilitace
Charakteristika služby
Tyfloservis, o.p.s. je poskytovatelem služeb terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob. Nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba. Služby jsou nabízeny v oblastech rehabilitačních kurzů (kurz prostorové orientace a samostatného pohybu, sebeobsluhy, čtení a psaní Braillova bodového písma, nácvik vlastnoručního podpisu, tyflografiky, nácvik sociálních dovedností), výběru vhodných kompenzačních pomůcek a poradenství.
Charakteristika uživatele služby
Osoba ve věku od 15 let s postižením zraku
Provozní doba
Po - St: 9:00-12:00, 12:30-15:30 hod. (terénní forma)
Čt: 9:30-12:30 hod. (terénní forma)
Čt: 13:00-18:00 hod. (ambulantní forma)
Pá: 8:00-12:00 hod. (terénní forma)
Cena služby
zdarma
Doplňující služby
Ke službě je potřeba se předem objednat.
Adresa zařízení
Prokešovo náměstí 634/5, Ostrava
Telefon/fax
596 783 227
Email
ostrava@tyfloservis.cz
Internetové stránky
www.tyfloservis.cz
Kontaktní osoba
Eva Drábková, vedoucí krajského ambulantního střediska