Druh služby
Domov pro seniory
Charakteristika služby
Poskytujeme komplexní, kvalitní a individuálně zaměřenou pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Charakteristika uživatele služby
Osoby od 65 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami nebo s pomocí rodiny či využitím ambulantních a terénních služeb.
Provozní doba
nepřetržitá
Cena služby
dle Sazebníku úhrad za ubytování a stravu
Doplňující služby
-
Adresa zařízení
Vnitřní 921/5, 735 35 Horní Suchá
Telefon/fax
596 410 612, 773 761 585 vedoucí zařízení
596 325 856, 773 761 581 ředitelství organizace
Email
ds.hornisucha@slezskahumanita.cz
pierzchalova@slezskahumanita.cz
sekretariat@slezskahumanita.cz
Internetové stránky
www.slezskahumanita.cz
Kontaktní osoba
ředitelka organizace